Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen  diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

De Communiteit

De communiteit van Grandchamp – wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Sonnenhof, ons huis in Gelterkinden

Gebedstijden

Gemeenschappelijke lofzegging:

07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren.

Actualiteiten

Actualiteiten en Grandchamp

Publikaties

Bericht en andere publikaties

Actueel

18.2
de 14h30 à 17h00
Atelier biblique avec Thérèse Glardon

24.02
de 20h00 à 21h30
Soirée de Lectio Divina
avec Sœur Pascale 


28.02 - 01.03
"Revenez vers le Seigneur"
Retraite de Mercredi des Cendres
Sœurs de Grandchamp

1.3
Mercredi des Cendres
7h15 Eucharistie

Semaine à Taizé pour jeunes adultes de 17 à 29 ans

Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, les Eglises reconnues du canton de Neuchâtel vous proposent un voyage à Taizé, village qui se situe en Bourgogne (France), pour partager pendant une semaine des moments de rencontres, de prières, de partage avec les frères de Taizé et d’autres jeunes venus des quatre coins du monde.

Homélie par la pasteure Béatrice Perregaux Allisson, 8 janvier 2017

Lectures : Es 43, 16-21, Ro 8, 14-17, Mt 2, 19-23 De nuit, ils fuient. Ils fuient la violence, la répression sanguinaire, injuste, arbitraire. Ils laissent tout derrière eux, se cachent, la peur au ventre. Devant eux, l’inconnu, l’espoir d’une frontière pour être...