Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen  diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

De Communiteit

De communiteit van Grandchamp – wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Sonnenhof, ons huis in Gelterkinden

Gebedstijden

Gemeenschappelijke lofzegging:

07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren.

Actualiteiten

Actualiteiten en Grandchamp

Publikaties

Bericht en andere publikaties

Actueel

23.06 - 01.07
"Amour et Pardon"
Retraite organisée par la Fraternité du Bon Samaritain
www.fraternite-du-bon-samaritain.org

18.08 - 27.08
"Jeûne et saveurs bibliques"
Retraite complète, liste d'attente complète

Une semaine de jeûne, un chemin spirituel
Dr Françoise Willhelmi - de Toledo et Sœur Birgit

Exercices contemplatifs à Auschwitz

Dans les exercices contemplatifs, nous nous approchons de ce mystère et sommes prêts/prêtes à nous laisser toucher par la terre d’Auschwitz. En cela, la prière de Jésus nous invite à ne pas rester avec nos représentations acquises ou nos préjugés, mais à être disposés à nous laisser transformer et guérir dans nos profondeurs.

Portes ouvertes le 6 mai 2017

Découvrir la Communauté de Grandchamp
Découvrir une spiritualité de communion
Par la Parole, l’Accueil, la Prière, le Silence, la Liturgie

Journée de retraite pour couples, samedi 13 mai 2017

Un moment de revisiter votre relation de couple et vous laisser surprendre par les trésors qu’elle recèle, relier cette expérience à quelques textes bibliques, prier, méditer, participer aux offices et aux repas avec la communauté.