Welkom bij de zusters van Grandchamp!

 

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen  diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

De Communiteit

De communiteit van Grandchamp – wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Sonnenhof, ons huis in Gelterkinden

Gebedstijden

Gemeenschappelijke lofzegging:

07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren.

Actualiteiten

Actualiteiten en Grandchamp

Publikaties

Bericht en andere publikaties

Actueel

17 au 26 août
“Jeûne et saveurs bibliques”
Une semaine de jeûne, un chemin spirituel
Dr Françoise Wilhelmi de Toledo et Sœur Birgit

Mardi 18 septembre
Soirée de prière dans le cadre de la semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël avec le thème :
"Les jeunes et les enfants : nourrir l'espérance et amener le changement"
20h dans la chapelle de l'Arche

Jeudi 20 septembre
Fête des récoltes
18h30 eucharistie de fête

Soeur Paule

“… Je m’élance pour tâcher de le saisir, parce que j’ai été saisi moi-même par Jésus Christ.” (Phil. 3, 12) Dans la lumière de la Résurrection, Sœur Paule est entrée dans la paix et la joie de son Seigneur le 1er mai 2018, à l’âge de 85 ans.

Lees meer

Sœur Danièle

Dans notre marche vers les fêtes pascales, à l’aube du dimanche de la joie, au chant du merle, Sœur Danièle – Elisabeth Olga Ravenel – dite tante Zabeth est entrée dans la lumière de l’éternité et la joie du face à face, le 11 mars 2018, veille de ses 102 ans.

Lees meer