Vrijwillig(st)er in Grandchamp

Een vrijwillig(st)er in Grandchamp heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het leven van gebed en werk van de communiteit, die gevormd is in een monastieke traditie: stilte en een zekere mate van afzondering zijn hierbij belangrijk.

Gedurende zijn/haar verblijf wordt de vrijwillig(st)er persoonlijk begeleid door een zuster, waarmee hij/zij gemiddeld één maal per week een  ontmoeting heeft. Elke week komt de groep vrijwillig(st)ers bij elkaar met een zuster voor een gezamenlijke maaltijd – de andere maaltijden worden samen met de gasten en de communiteit gebruikt – en voor een kringgesprek over een bijbels, spiritueel  of liturgisch onderwerp.

Het verblijf als vrijwillig(st)er  is vooral bedoeld voor vrouwen en mannen tussen de 18 en 40 jaar. Maar dit sluit anderen niet uit. Personen van boven de 40 kunnen ook als vrijwillig(st)er komen. Zij volgen hetzelfde werkritme en de persoonlijke begeleiding, met enkele aanpassingen wat betreft het groepsleven.

Voor een eerste ervaring als vrijwillig(st)er wordt een periode van minimaal drie, liever vier weken aanbevolen. Een verblijf als vrijwillig(st)er kan enkele maanden tot een jaar duren. In dit geval wordt na een maand bezien, of een langer verblijf voor beide partijen zinvol is.
De vrijwillig(st)ers werken 24 uur per week (gewoonlijk 2 hele dagen en 4 halve dagen: 9.00 tot 12.00 uur en/of 15.00 tot 18.00 uur of in sommige gevallen 6 ochtenden per week en 1 uur elke de middag: werk in de huishouding, de keuken of de tuin… Hier komt nog hulp bij voor de afwas na de maaltijden. Zondag is (in principe) een vrije dag.

De communiteit biedt logies (éénperssons kamer) en vol pension. De vrijwillig(st)er moet zelf voor een ziektekostenverzekering zorgen. Hij/zij moet ook voor persoonlijke benodigheden zorgen: toiletartikelen, postzegels, snoepgoed etc…

Heeft u belangstelling voor dit aanbod, aarzel dan niet contact met ons op te nemen om u voor te stellen, ons te laten weten waarom u interesse heeft , wat uw motivatie is voor een dergelijk verblijf  en nog wat uitgebreidere informatie te sturen.