Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren (MET):

Gemeenschappelijke lofzegging:
07:15* –12:15 – 18:30 – 20:30**
(* behalf maandag, ** behalf zondag)

Eucharistie :
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Algemene structuur van onze gebeden

7h15 Ochtendgebed (40 minuten)

Inleiding
Psalm
Eerste Testament – Antwoord
Evangelie
Stilte
Lofzegging – Voorbeden – Onze Vader Zegen
Stilte – Lied

20h30 Completen (20 minuten)

Inleiding – Stilte
Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
(Soms) – Gebedshymne - Zegen
Lied

12h15 Middaggebed (20 minuten)

Inleiding
Psalm
Capitulum uit het evangelie
Stilte
Gebed – Zegen
(Soms) Zaligsprekingen- Lied

Zaterdagavond 20h30 Grote completen (30 minuten)

Inleiding – Biecht – Stilte Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
Loflied van Simeon
Gebeden – Zegen
Lezing van het Zondagsevangelie - Lied