Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren (MET):

Gemeenschappelijke lofzegging:
07:15* –12:15 – 18:30 – 20:30**
(* behalf maandag, ** behalf zondag)

Eucharistie :
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Algemene structuur van onze gebeden

7.15 Ochtendgebed (40 minuten)
Inleiding
Psalm
Eerste Testament – Antwoord
Evangelie
Stilte
Lofzegging – Voorbeden – Onze Vader Zegen
Stilte – Lied

 

12.15 Middaggebed (20 minuten)
Inleiding
Psalm
Capitulum uit het evangelie
Stilte
Gebed – Zegen
(Soms) Zaligsprekingen – Lied

 

18h30 Avondgebed (40 minuten)
Inleiding
Psalm
Epistel – Antwoord
Stilte
Loflied
Voorbeden
Zegen
Stilte

 

20h30 Completen (20 minuten)
Inleiding – Stilte
Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
(Soms) – Gebedshymne – Zegen
Lied

 

Zaterdagavond 20h30 Grote completen (30 minuten)
Inleiding – Biecht – Stilte – Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
Loflied van Simeon
Gebeden – Zegen
Lezing van het Zondagsevangelie – Lied