Afdruk

 

Redactie en verantwoordelijk voor de inhoud

Communauté de Grandchamp
Grandchamp 4
CH-2015 Areuse
Suisse

Tel +41-32- 842 24 92

eMail: webmaster@grandchamp.org

Bank
PostFinance, CH 3030 Bern
Fondation des retraites spirituelles de la Communauté de Grandchamp
CCP: 20-2358-6
IBAN: CH36 0900 0000 2000 2358 6
BIC: POFICHBEXXX

 

Ontkenning

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Communauté de Grandchamp wegens materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de toegang of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische fouten, zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Communauté de Grandchamp behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

© Copyright

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de Communauté de Grandchamp of de specifiek genoemde houders van rechten. Elk gebruik, reproductie, vermenigvuldiging, verspreiding of wijziging van alle elementen / foto’s op deze website is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming en schriftelijke toestemming.

 

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsdomein. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt geweigerd, deze pagina’s zijn slechts aanbevelingen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

 

© 2019 Copyright Communauté de Grandchamp – alle rechten voorbehouden.