Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Prier en communion avec nous

Prière commune :
7h15 – 12h15 – 18h30 – 20h30

Eucharistie :
7h30 dimanche et 18h30 jeudi

Actualités

18-27.08
« Jeûne et saveurs bibliques »
 Une semaine de jeûne
Retraite complète, possibilité de s'inscrire sur la liste d'attente

31.08-03.09
« Enraciner la Parole dans le corps »
Retraite : Corps – Parole – Silence
Retraite complète, possibilité de s'inscrire sur la liste d'attente

dimanche 10 septembre
7h30 prière du matin, 11h30 eucharistie

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Leven in verbondenheid

Bericht van Grandchamp 2022

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid