Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijke lofzegging:
07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Actueel

25 – 26 février
« Entrée dans le carême – en route vers Pâques »
Vivre le mercredi des cendres

25 février
Pas de complies

26 février
Mercredi des cendres
la communauté est en retraite
7h15 eucharistie avec imposition des cendres
19h15 prière du soir avec l'onction d'huile
Pas de complies

7 mars
« La Création, voix de Dieu »
Ateliers bibliques avec Thérèse Glardon :
de 14h30 à 17h30

12 mars
« A toi le jour, à toi aussi la nuit…. »
Journée de retraite à partir du bibliologue

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Loven – dag en nacht

BERICHT VAN GRANDCHAMP 2019

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

Pour un séjour de silence et solitude avec la possibilité d’être accompagné par une sœur

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid