Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Stil gebed
15:00 uur – 15:30 uur (van dinsdag t/m zaterdag)

Eucharistie
Tot nader bericht geen Eucharistie

Actualités

Chaque année les sœurs ont un temps de solitude et de renouvellement pour maintenir l’équilibre entre le « prie et travaille ». Cette année nous l’avons concentré sur les mois de juin et juillet. Ainsi nous ne pouvons pas encore ouvrir nos prières ni notre accueil pendant le mois de juin.

Ici vous trouvez plus d’information.

Les dimanches nous reprenons les célébrations de l’eucharistie à l’interne, c’est-à-dire pour nous et nos volontaires.

La transmission en direct de nos prières à l’Arche reste un moyen privilégié de communion avec tant de personnes au près et au loin.

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Quelques nouvelles pour juin 2020

Chaque année les sœurs ont un temps de solitude et de renouvellement pour maintenir l’équilibre entre le « prie et travaille ». Normalement nous essayons de répartir ce temps sur plusieurs mois pour garder notre accueil ouvert. Cette année particulière, dans...

Lees meer

Introduction à la liturgie de la fête de Pentecôte

Vous allez découvrir une liturgie ample, avec de multiples lectures, des chants (dont certains viennent de l’Eglise orthodoxe) pour essayer de dire quelque chose de la réalité ultime, de ce temps où Dieu sera tout en tous, mais aussi de notre temps. Temps où Dieu par...

Lees meer

Loven – dag en nacht

BERICHT VAN GRANDCHAMP 2019

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid