Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Actualités

13.04 – 18.04
« Sauvés, pour devenir disciples… »
Vivre la Semaine Sainte et Pâques

26.04 – 04.05
« Introduction à la prière contemplative »
Retraite

21.05
« Notre couple, deux mondes proches et pourtant différents. Pistes pour une rencontre vivifiante. »
Retraite pour couples

06.05 – 08.05
« Rencontres avec Jésus »
Retraite biblique avec le bibliologue et d’autres approches

Semaine sainte et Pâques

9-18 avril 2022

Horaire des prières et des célébrations

Samedi de Lazare
7:15 Eucharistie
12:15 prière de midi
18:30 vigile de la fête des rameaux
20:30 grandes complies-vigiles

Dimanche des Rameaux
7:30 prière du matin
11:00 Eucharistie
18:30 prière du soir
21:00 complies

Lundi saint
12:00 sexte
15:00 Chemin de Croix à l’Arche
18:30 prière du soir
20:30 complies

Mardi saint  
7:15 prière du matin
10:00 tierce
12:00 sexte
15:00 none
18:30 prière du soir
20:30 complies

Mercredi saint
7:15 prière du matin
10:00 tierce
12:00 sexte
15:00 none
18:30 prière du soir

Jeudi saint
7:15 prière du matin
10:00 tierce
12:00 sexte
15:00 none
19:00 Eucharistie
vers 20:30 lecture du discours des Adieux
nuit de prière avec Jésus à Gethsémané

Vendredi saint
7:15 prière du matin
10:00 tierce
12:00 sexte
15:00 Liturgie de la Croix et Eucharistie
19:00 office de sépulture

Samedi saint
7:15 prière du matin
10:00 tierce
12:00 sexte
19:30 grandes complies et onction d’huile

Dimanche de Pâques
5h célébration pascale
et Eucharistie
12:15 prière de midi
18:30 prière du soir
20:30 complies

Lundi de Pâques
7:30 office du matin
11:30 Eucharistie
18:30 Office du soir

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Iets nieuws...

... bloeit
Bericht van Grandchamp 2021

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid