Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijke lofzegging:
07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Accueil entre l’Avent 2019 et l’Épiphanie 2020

03.12.2019
Le trésor des pauvres

20h15 Veillée de l'Avent

05.12.2019
« Une halte à l’approche de Noël »
Retraite d’un jour dans l’Avent

12 – 15.12.2019
« Un cœur qui écoute… »
Introduction à la prière silencieuse

23 – 26.12.12.2019
« Un Enfant nous est né ! »
Célébrer et vivre ensemble la fête de Noël

30.12.2019 – 01.01.2020
« En route vers… du neuf ? »
Retraite de Nouvel An

04 – 05.01.2020
« Est-il donc Roi ? »
Retraite de l’Épiphanie

L'accueil sera fermé :

  • 21 décembre 2019
  • 27 décembre 2019
  • 2-3 janvier 2020
  • 5 au 15 janvier
  • 24 janvier au 4 février

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Geroepen lofzang te zijn

BERICHT VAN GRANDCHAMP 2018

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid

Overweging door pastor Jean-Louis Eplattenier, 1 September 2018

“Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen” – Matth. 5:17. – en de aansporing van Mozes, die we zojuist gehoord hebben zei:… ” “U zal de geboden van de Heer, uw God naleven, zoals ik ze u voorschrijf: voor alle volkeren zullen zij getuigen van uw wijsheid en uw begrip.” Het levert verrassende dromen op: stel dat de kerk de wijsheid en de intelligentie van alle volkeren kon zijn? Is dat niet haar roeping!