Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Actualités

24.07 – 10.8
Accueil fermé

19.08 – 28.08
« Jeûne et saveurs bibliques »
Une semaine de jeûne

08.09
« Ils traversaient la mer à pied sec – l’Exode »
Journée de retraite à partir du bibliologue

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Iets nieuws...

... bloeit
Bericht van Grandchamp 2021
Professions de sœurs Embla et Sonja

Professions de sœurs Embla et Sonja

En communion avec tous ceux et celles qui donnent leur vie
pour que l’Amour soit aimé,
nous nous réjouissons d’accueillir
Embla Vegerfors – sœur Embla et
Sonja Skorupa – sœur Sonja
dans la Communauté,
au nom du Christ Ressuscité.
Les professions auront lieu
Dimanche 31 juillet 2022, à 11 h
à la chapelle de l’Arche.

Lees meer

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid