Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen  diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

De Communiteit

De communiteit van Grandchamp – wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Sonnenhof, ons huis in Gelterkinden

Gebedstijden

Gemeenschappelijke lofzegging:

07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie:
donderdag 18:30 en zondag 07:30

Als u met ons mee wilt bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren.

Actualiteiten

Actualiteiten en Grandchamp

Publikaties

Bericht en andere publikaties

Actueel

 14 octobre 2019
12h prière de midi
14h culte de résurrection de sœur Laure
15h enterrement au cimetière de Boudry
20h15 complies

15 octobre 2019
Pas de prière du matin

1er au 3 novembre 2019
Un week-end pour des jeunes adultes :
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu…
...à l’écoute de la Parole »

15 novembre 2019
de 20h00 à 21h30 soirée de Lectio Divina avec Sœur Pascale

17 novembre 2019
15h concert de HJ Lim
Œuvres de Bach et de Mozart

05 décembre 2019
« Une halte à l’approche de Noël »
Retraite d’un jour dans l’Avent

Sœur Claire-Irène

Dans notre marche vers les fêtes pascales,
Sœur Claire-Irène
est entrée dans la paix et la joie de son Seigneur le 20 mars 2019,
à l’âge de 88 ans, dans la 60ème année de sa profession.
Le culte de résurrection sera célébré à la chapelle de l’Arche à Grandchamp, le lundi 25 mars 2019 à 13h30.

Lees meer

Geroepen lofzang te zijn

BERICHT VAN GRANDCHAMP 20188