Welkom bij de zusters van Grandchamp!

De Communiteit van Grandchamp is een monastieke communiteit van zusters uit verschillende Kerken en verscheidene landen. Vanuit hun oecumenische roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Ons leven berust op drie uitgangspunten:

Gebedsleven

Door ons gebed, hoe armzalig dat ook moge zijn – nemen wij deel aan de lofzegging van de gemeenschap der heiligen in hemel en op aarde, aan het gebed, aan de voorbede van Christus.

Gemeenschappelijk leven

… is een parabel van gemeenschappeliijk leven: met vreugde, eenvoud en barmhartigheid, als een dans die zich steeds verder beweegt naar…

Gastenontvangst

«Zonder je af en rust wat …»

Als u met ons mee wilt bidden

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Stil gebed
15:00 uur – 15:30 uur (van dinsdag t/m zaterdag)

Eucharistie
Tot nader bericht geen Eucharistie

Temps de Noël 2020 / 2021

Horaire des prières et des célébrations
dans le temps du 24 décembre au 17 janvier
pour qui désire prier en communion avec nous
par la transmission internet
est affiché ici

Actualités

Depuis le 18 mars 2021

Notre accueil est ouvert pour des retraites individuelles depuis début mars mais malheureusement pas encore pour des groupes.

Nous maintiendrons la retraite de Pâques mais dans une forme autre que d’habitude. Il est possible de vivre la retraite sur place – pour un nombre limité de personnes vivant en Suisse uniquement – ou de la suivre par internet. Les personnes qui la vivent sur place sont invité(-e)s à faire un chemin personnel – il n’y aura pas de partage dans le groupe.

Malheureusement aussi les places dans notre chapelle sont limitées. Ainsi nous ne pouvons pas encore ouvrir nos célébrations au public.

Notre chapelle est de nouveau ouverte pour la prière individuelle en général

de 8h15 à 12h00
de 12h45 à 14h45
de 15h45 à 17h45

Et vous pouvez prier en communion avec nous via internet ici.

À toutes et à tous nous souhaitons une bonne montée vers Pâques !

De Communiteit van Grandchamp

Wie zijn wij?

Sonnenhof – Haus der Stille

Ons huis in Gelterkinden

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance

(cf. Jn 15,5-9)

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021

Het niet-weten: voedingsbodem voor iets nieuws

BERICHT VAN GRANDCHAMP 2020

Gast zijn in Grandchamp

Als individuele gast

voor een verblijf van stilte en afzondering met de mogelijkheid om door een zuster begeleid te worden

Aan een retraite deelnemen

uit het jaarprogramma van de Communiteit

Als groep

met een eigen programma, in de sfeer van de communiteit

Voor een verblijf als vrijwillig(st)er

Om gedurende een bepaalde tijd het leven van gebed en werk met de Communiteit te delen

Voor algemene ondersteuning

bij het praktisch werk op basis van persoonlijke afspraken

Bid en werk opdat zijn rijk kome

Laat iedere dag het Woord van God
je werk en je rust bezielen
Bewaar in alles de innerlijke stilte
om in Christus te blijven
Laat de Geest van de Zaligsprekingen diep in je doordringen:
Vreugde, eenvoud, barmhartigheid