Gebedsleven

«Mijn woning is een gebedshuis voor alle volkeren»

«Een gebedsleven is iets anders dan bidden. Alleen Christus heeft een leven van gebed geleid, en alleen Christus in ons kan ons die buitengewone genade schenken van een leven in gebed, zijn tegenwoordigheid in ons kan ons stap voor stap leiden op die weg. In hem is dat leven niets anders dan het instemmen met de Vader, die alleen maar luistert, liefde is en gave. Een gemeenschap van gebed is een plaats waar de heerlijkheid van God tevoorschijn komt als levenskracht, waar ieder het oog gevestigd houdt op de gehele volheid van de openbaring. Een gebedsgemeenschap bestaat uit getuigen van de opstanding. Christus heeft hen bezocht, gevoed en vergeven.» Mère Geneviève Micheli

Gemeenschappelijke lofzegging:

07:15 –12:15 – 18:30 – 20:30
Eucharistie : donderdag 18:30 en zondag 07:30

 

Het gebed is het hart van ons leven: gemeenschappelijk gebed en persoonlijk gebed, meditatie op het Woord, de Eucharistie, geestelijke lezing, retraitedagen en tijden van eenzaamheid en afzondering. In Grandchamp en op Sonnenhof komen we vier keer per dag bij elkaar voor gemeenschappelijke lofzegging, die openstaat voor allen die er aan willen deelnemen. De bron en zingeving van ons hele leven is het Paasmysterie, samengevat in de Eucharistie: daar is onze kracht en hoop verankerd. Wij vieren hierin de overwinning van de Liefde op het kwaad en de dood, terwijl we alles wat we van het leed van de wereld en de Kerk in ons dragen, in de handen van de Vader leggen.

Samen met ons bidden

7h15 Ochtendgebed (40 minuten)

Inleiding
Psalm
Eerste Testament – Antwoord
Evangelie
Stilte
Lofzegging – Voorbeden – Onze Vader Zegen
Stilte – Lied

20h30 Completen (20 minuten)

Inleiding – Stilte
Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
(Soms) – Gebedshymne - Zegen
Lied

12h15 Middaggebed (20 minuten)

Inleiding
Psalm
Capitulum uit het evangelie
Stilte
Gebed – Zegen
(Soms) Zaligsprekingen- Lied

Zaterdagavond 20h30 Grote completen (30 minuten)

Inleiding – Biecht – Stilte Psalm
Capitulum – Antwoord
Stilte
Loflied van Simeon
Gebeden – Zegen
Lezing van het Zondagsevangelie - Lied