Gebedsleven

« Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle naties »

«Een gebedsleven is iets anders dan bidden. Alleen Christus heeft een leven van gebed geleid, en alleen Christus in ons kan ons die buitengewone genade schenken van een leven in gebed, zijn tegenwoordigheid in ons kan ons stap voor stap leiden op die weg. In hem is dat leven niets anders dan het instemmen met de Vader, die alleen maar luistert, liefde is en gave. Een gemeenschap van gebed is een plaats waar de heerlijkheid van God tevoorschijn komt als levenskracht, waar ieder het oog gevestigd houdt op de gehele volheid van de openbaring. Een gebedsgemeenschap bestaat uit getuigen van de opstanding. Christus heeft hen bezocht, gevoed en vergeven.»

Mère Geneviève Micheli

Gemeenschappelijk gebed
07:15 uur* –12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur**
(* niet op maandag, ** niet op zondag)

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Het gebed is het hart van ons leven: gemeenschappelijk gebed en persoonlijk gebed, meditatie op het Woord, de Eucharistie, geestelijke lezing, retraitedagen en tijden van eenzaamheid en afzondering. In Grandchamp en op Sonnenhof komen we vier keer per dag bij elkaar voor gemeenschappelijke lofzegging, die openstaat voor allen die er aan willen deelnemen. De bron en zingeving van ons hele leven is het Paasmysterie, samengevat in de Eucharistie: daar is onze kracht en hoop verankerd. Wij vieren hierin de overwinning van de Liefde op het kwaad en de dood, terwijl we alles wat we van het leed van de wereld en de Kerk in ons dragen, in de handen van de Vader leggen.

Samen met ons bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren (MET):

Gemeenschappelijk gebed
07:15 uur* –12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur**
(* niet op maandag, ** niet op zondag)

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Hier kunt u ons een verzoek tot voorbede sturen

Hier kunt u de afspeellijst downloaden

La structure générale de nos prières

Prière du matin (sauf lundi)

40 min

 • Introduction
 • Psaume
 • Premier Testament – Répons
 • Évangile
 • Silence
 • Louange – Intercession – Notre Père
 • Bénédiction
 • Silence – Chant

Prière de midi

20 min

 • Introduction
 • Psaume
 • Capitule de l’Évanglie
 • Silence
 • Prière – Bénédiction
 • Éventuellement les Béatitudes – Chant

Prière du soir

40 min

 • Introduction
 • Psaume
 • Épitre – Répons
 • Silence
 • Cantique
 • Intercession
 • Bénédiction
 • Silence

 

Complies (sauf dimanche)

20 min

 • Introduction – Silence
 • Psaume
 • Capitule – Répons
 • Silence
 • Éventuellement une Hymne
 • Prière – Bénédiction
 • Chant

Grandes Compiles

30 min

 • Introduction – Confession – Silence
 • Psaume
 • Capitule – Répons
 • Silence
 • Cantique de Siméon
 • Prière – Bénédiction
 • Lecture de l’Évangile du dimanche – Chant

En temps de l'Église vous pouvez entièrement suivre nos prières liturgiques dans le livre « Louange des Jours à Grandchamp – Temps de l’Église ». (Les dernières semaines de temps de l'Eglise précédant l'Avent, de la 32e à la 34e, sont les semaines de Pré-Avent. Les prières liturgiques de ces semaines se trouvent dans les pages 157 à 172 de ce livre.)

L’édition du psautier que nous utilisons pour nos offices est réservé à l’usage interne de la Communauté.

Semaine sainte et Pâques

27 mars – 5 avril 2021

Horaire des prières et des célébrations

Malheureusement les places dans notre chapelle sont limitées et réservées.
Nous ne pouvons pas encore ouvrir nos célébrations au public mais toutes les prières seront transmises par audio ici.

Samedi de Lazare
7:15 Eucharistie
12:15 Prière de midi
18:30 Vigile de la fête des Rameaux
20:30 Grandes complies – Vigiles

Dimanche des Rameaux
7:30 Prière du matin
11:00 Eucharistie
18:30 Prière du soir
21:00 Complies

Lundi saint
12:00 Sexte
15:00 Chemin de Croix transmis de l’Arche
18:30 Prière du soir
20:30 Complies

Mardi saint  
7:15 Prière du matin
10:00 Tierce
12:00 Sexte
15:00 None
18:30 Prière du soir
20:30 Complies

Mercredi saint
7:15 Prière du matin
10:00 Tierce
12:00 Sexte
15:00 None
18:30 Prière du soir
20:15 Introduction à la retraite + Complies

Jeudi saint
7:15 Prière du matin
10:00 Tierce
12:00 Sexte
15:00 None
vers 19h Eucharistie
vers 20:30 lecture du discours des Adieux
Nuit de prière avec Jésus à Gethsémané

Vendredi saint
7:15 Prière du matin
10:00 Tierce
12:00 Sexte
15:00 Liturgie de la Croix et Eucharistie
19:00 Office de sépulture

Samedi saint
7:15 Prière du matin
10:00 Tierce
12:00 Sexte
19:30 Grandes complies

Dimanche de Pâques
5h00 Célébration pascale et Eucharistie
12:15 Prière de midi
18:30 Prière du soir
20:30 Complies

Lundi de Pâques
7:30 Prière du matin
11h30 Eucharistie
18:30 Prière du soir

Mardi
Pas de prière du matin

Mercredi
Pas de prière du matin, ni complies

De liturgie

De liturgie wordt verrijkt, komt tot leven en wordt echt door onze relaties, ons werk, de kwaliteit van onze gastenontvangst, ons gewone dagelijkse leven en door alles wat wij op andere plekken meemaken. De liturgie kan dus nooit statisch zijn, liturgie leeft!

De communiteit komt tenminste vier keer per dag bijeen voor gebed, te beginnen met het avondgebed, dat wordt gevolgd door de completen waarmee wij de nacht ingaan, daarna volgt het ochtend en het middaggebed. Onze liturgie is geworteld in die van de oude kerk en in de joodse traditie. Ons geloofsleven en onze spiritualiteit worden gevoed door de gezamenlijke lofzegging die zijn hoogtepunt vindt in het vieren van de eucharistie.

De gemeenschappelijke lofzang en het persoonlijke gebed zijn als twee longen, met de eucharistie als het hart van dat lichaam dat wij in Christus zijn.

Het liturgisch jaar werpt licht op de weg die verweven is in de acht belangrijkste etappes van het leven van Christus. Het schept een heel concreet verband tussen momenten van de dag, van het jaar, belangrijke momenten uit het leven van Christus, de Zaligsprekingen, (Mat.5,1-12) en de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5,22-23).
Het liturgisch jaar omvat de cyclus van de incarnatie met de tijd van Advent en het Kerstfeest, alsook de cyclus van de verlossing met de veertigdagentijd, de Stille Week en de Paastijd die uitloopt op de gave van de Heilige Geest bij het Pinksterfeest, en tenslotte de tijd van de Kerk waarin de adem van Pinksteren zich ontplooit die van de volgelingen van alle tijden getuigen maken wil, gemeenschapsmensen. Onafgebroken bewerkt hij de aarde der mensen om er tot aan de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vaak onverwachte wegen te openen.
Cyclus van de liturgie van Schwester Vera von Trott, Kommunität Imshausen

Teksten ter overdenking

Preek van pastor Heiner Schubert, 12 december 2019

Preek van pastor Heiner Schubert, 12 december 2019

Er komt een vriend bij me op bezoek. Hij woont in een afgelegen vallei, zonder internetverbinding. Ver van de drukte van de grote stad bewerkt hij het land in zijn vrije tijd. Hij is arts. Hij zoekt me op omdat vrienden hem uitgenodigd hebben om hun gemeenschapsleven te komen delen.

Lees meer