Onszelf zien door de ogen van God

Marcus 9. 2-10

Ze dachten dat ze Jezus al best goed kenden, Petrus, Jacobus en Johannes, de discipelen die Jezus met zich had meegenomen op de berg. Immers, ze hadden maanden lang bijna dag en nacht met hem opgetrokken en zij hadden hem overal gevolgd. Zij waren gefascineerd door zijn persoon, door zijn autoriteit en authenticiteit. Zij waren evenzo gefascineerd door de genezingen die uit zijn handen kwamen en die zij hadden leren zien als tekenen van de nabijheid van God en zijn koninkrijk waarover Jezus overal verkondigde.

Toch kregen ze die dag de kans om Jezus nog veel beter te leren kennen, tot in de kern van zijn persoonlijkheid. Zij mochten hem weer in een geheel nieuw licht zien, een zo schitterend licht “als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen”. Zij hebben geleerd Jezus met de ogen van God zelf te zien. En wat bevindt zich in de kern van Jezus’ persoonlijkheid? In het hart van zijn persoonlijkheid, bevindt zich de liefde van God die om hem heen stroomt en die hem omkleedt met een mantel van licht. De diepste waarheid over Jezus is dat God hem verklaart tot zijn “geliefde zoon” en hij vraagt ons naar hem te luisteren.

Soms vraag ik me af: en ik, wie ben ik ten diepste? Ik weet veel dingen over mijn leven en mijn karakter, mijn sterke en mijn zwakke punten, mijn successen en mijn mislukkingen. Ik weet ook dat veel van de belangrijkste dingen over mezelf verborgen blijven in mijn onderbewustzijn. Soms ben ik heel blij met mezelf, met wat ik heb gedaan en bereikt in mijn leven. Maar soms vind ik mezelf ook bijna onuitstaanbaar en ben ik bang voor de duisternis die ik in mezelf voel. Maar wat is het belangrijkste? Mijn succes of mijn mislukkingen? Mijn goede wil of mijn schuldigheid? Wat ik ben? Wie ik echt ben?

Op deze vraag is er eigenlijk maar één antwoord: God die mij tot leven heeft geroepen en die mij ten diepste kent. Ik ben degene die ik ben in zijn ogen, en als ik dus de diepste waarheid over mezelf wil weten, moet ik leren naar mezelf te kijken met de ogen van God. Dus: wat zegt hij over mij?

Als ik naar Jezus luister, hoor ik God geen beschuldigingen over mijn gebreken en/of mijn zonden uiten of complimenten geven over mijn prestaties en mijn succes. Nee, wat ik God hoor zeggen is: “Je bent mijn zoon, mijn geliefde dochter”. Wie of wat je ook bent, ik heb altijd van je gehouden en zal altijd van je houden. Het meest fundamentele dat over mij te zeggen is, net als over ons allemaal, komt tot uiting in die blik vol liefde die mij omringt als stralen, zo schitterend licht “als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen”

Hierdoor kan ik leren mezelf te accepteren en – bovendien – om van mezelf te houden zoals ik ben.

Ondanks mijn tekortkomingen, mijn fouten en mijn mislukkingen. Ze zijn belangrijk, maar ze zijn niet het belangrijkst. En dat geldt ook voor anderen. Ook zij hebben hun hun reële en zichtbare sterke en zwakke punten. Maar de essentie voor hen is ook dat zij kinderen van God zijn, kinderen die geheel door zijn liefde worden omringd – wat er ook gebeurt – als door een mantel “zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou krijgen”.

Bewustwording hiervan zal ons stap voor stap bevrijden van de gewoonte het goede en het kwade ins onszelf en in anderen te blijven wikken en wegen. Als geliefde kinderen van God zijn we gemotiveerd en gesterkt om steeds meer datgene en diegene te worden die we in Gods ogen al zijn: om te leven, te denken, te praten en te handelen als door God oneindig geliefde personen. En daardoor zal ons leven beetje bij beetje van gedaante veranderen in het beeld van Christus. Amen.