Gebedsleven

« Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle naties »

«Een gebedsleven is iets anders dan bidden. Alleen Christus heeft een leven van gebed geleid, en alleen Christus in ons kan ons die buitengewone genade schenken van een leven in gebed, zijn tegenwoordigheid in ons kan ons stap voor stap leiden op die weg. In hem is dat leven niets anders dan het instemmen met de Vader, die alleen maar luistert, liefde is en gave. Een gemeenschap van gebed is een plaats waar de heerlijkheid van God tevoorschijn komt als levenskracht, waar ieder het oog gevestigd houdt op de gehele volheid van de openbaring. Een gebedsgemeenschap bestaat uit getuigen van de opstanding. Christus heeft hen bezocht, gevoed en vergeven.»

Mère Geneviève Micheli

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Het gebed is het hart van ons leven: gemeenschappelijk gebed en persoonlijk gebed, meditatie op het Woord, de Eucharistie, geestelijke lezing, retraitedagen en tijden van eenzaamheid en afzondering. In Grandchamp en op Sonnenhof komen we vier keer per dag bij elkaar voor gemeenschappelijke lofzegging, die openstaat voor allen die er aan willen deelnemen. De bron en zingeving van ons hele leven is het Paasmysterie, samengevat in de Eucharistie: daar is onze kracht en hoop verankerd. Wij vieren hierin de overwinning van de Liefde op het kwaad en de dood, terwijl we alles wat we van het leed van de wereld en de Kerk in ons dragen, in de handen van de Vader leggen.

Samen met ons bidden

Hier kunt u volgens het aangegeven schema onze diensten rechtstreeks beluisteren (MET):

Gemeenschappelijk geben
07:15 uur – 12:15 uur – 18:30 uur – 20:30 uur

Eucharistie
07:30 uur zondag en 18:30 uur donnerdag

Changements et fêtes :

samedi 25 mars
fête de l'Annonciation

7h15 eucharistie

pendant le carême - complies aussi le dimanche soir, vers 21h00

Hier kunt u ons een verzoek tot voorbede sturen

Hier kunt u de afspeellijst downloaden

Temps de Noël 2022 / 2023

Horaire des prières et des célébrations pour qui désire prier en communion avec nous par internet

Samedi 24.12
7h15 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir - vigile
21h00 veillée méditative
22h30 Eucharistie de Noël

Dimanche 25.12 Noël
8h00 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
20h30 complies

Lundi 26.12  Saint Etienne
8h00 prière du matin
11h30 Eucharistie
18h30 prière du soir
pas de complies

Mardi 27.12 Saint Jean
pas de prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
20h00 prière pour le monde
20h30 complies

Mercredi 28.12,  Jeudi 29.12, Vendredi 30.12
horaire habituel
(jeudi 18h30 eucharistie)

Samedi 31.12
7h15 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
21h00 veillée de prière
23h00 Eucharistie de la fête du St Nom de Jésus

Dimanche 1.1 2022. Fête du St Nom de Jésus
8h00 prière du matin
suite - horaire habituel
20h15 complies

Lundi 2.1
8h00 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
pas de complies

Mardi 3.1
pas de prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
20h00 complies

Mercredi 4.1
horaire habituel

Jeudi 5.1
horaire habituel
18h30 vigile de la fête de l’Épiphanie (sans eucharistie)
20h30 vigiles

Vendredi 6.1 Fête de l’Épiphanie
permanence de prière de 6h00 à 18h30
7h15 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 eucharistie
vers 20h30 complies

Samedi 7.1, Dimanche 8.1
horaire habituel
(dimanche 7h30 eucharistie)

Lundi 9.1
horaire habituel
(pas de prière du matin)
20h00 complies

Mardi 10.1, Mercredi 11.1
8h00 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
20h00 complies 

Jeudi 12.1
7h15 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir - vigile
vers 20h30 complies

Vendredi 13.1 Fête du Baptême du Christ
horaire habituel
20h30 complies

Samedi 14.1
horaire habituel

Dimanche 15.1 - Dimanche de Cana
7h30 eucharistie
suite - horaire habituel

Lundi 16.1
horaire habituel
(pas de prière de matin)
20h00 complies

Mardi 17.1 et Mercredi 18.1
8h00 prière du matin
12h15 prière de midi
18h30 prière du soir
20h00 complies

Jeudi 19.1
horaire habituel
(18h30 eucharistie)

 

De liturgie

De liturgie wordt verrijkt, komt tot leven en wordt echt door onze relaties, ons werk, de kwaliteit van onze gastenontvangst, ons gewone dagelijkse leven en door alles wat wij op andere plekken meemaken. De liturgie kan dus nooit statisch zijn, liturgie leeft!

De communiteit komt tenminste vier keer per dag bijeen voor gebed, te beginnen met het avondgebed, dat wordt gevolgd door de completen waarmee wij de nacht ingaan, daarna volgt het ochtend en het middaggebed. Onze liturgie is geworteld in die van de oude kerk en in de joodse traditie. Ons geloofsleven en onze spiritualiteit worden gevoed door de gezamenlijke lofzegging die zijn hoogtepunt vindt in het vieren van de eucharistie.

De gemeenschappelijke lofzang en het persoonlijke gebed zijn als twee longen, met de eucharistie als het hart van dat lichaam dat wij in Christus zijn.

Het liturgisch jaar werpt licht op de weg die verweven is in de acht belangrijkste etappes van het leven van Christus. Het schept een heel concreet verband tussen momenten van de dag, van het jaar, belangrijke momenten uit het leven van Christus, de Zaligsprekingen, (Mat.5,1-12) en de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5,22-23).
Het liturgisch jaar omvat de cyclus van de incarnatie met de tijd van Advent en het Kerstfeest, alsook de cyclus van de verlossing met de veertigdagentijd, de Stille Week en de Paastijd die uitloopt op de gave van de Heilige Geest bij het Pinksterfeest, en tenslotte de tijd van de Kerk waarin de adem van Pinksteren zich ontplooit die van de volgelingen van alle tijden getuigen maken wil, gemeenschapsmensen. Onafgebroken bewerkt hij de aarde der mensen om er tot aan de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vaak onverwachte wegen te openen.
Cyclus van de liturgie van Schwester Vera von Trott, Kommunität Imshausen

Teksten ter overdenking

Overweging van Pierre Bühler op 17 mei 2018

En voor dit waakzame verzet, beschrijft de tekst de wapenuitrusting : waarheid en gerechtigheid allereerst, als riem en borstschild. Zij die zich staande houden moeten weten: de waarheid (zo vaak met voeten getreden in deze tijden van ‘fake news’ en schaamteloze leugens) moet voortdurend verdedigd worden. En de gerechtigheid die vaak wordt vertrapt in naam van de macht, van commercie en eigenbelang, moet ook worden verdedigd. En als je zo gehecht bent aan de waarheid en gerechtigheid, moet je maar voor lief nemen dat je soms het doelwit wordt van brandende projectielen.

Lees meer